Godziny otwarcia

Pn-Pt: 8:00 – 16:00 Sob: zamknięte

Zadzwoń

32 415 98 18

Fill out the form below to get your quick quote.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

73 Canal Street, New York, NY

Pn-Pt: 8:00 – 16:00 Sob: zamknięte
<a href="tel:32 415 98 18">32 415 98 18</a>

Kasy fiskalne online coraz bliżej

Ministerstwo Finansów 18 września br. opublikowało „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”. Poniżej kilka najważniejszych zmian o tzw. kasach fiskalnych online oraz terminach wycofywania kas obecnej generacji.

Kasy online faktem:

Projekt ustawy VAT potwierdza, co nikogo zresztą nie zaskoczyło, fakt utworzenia Centralnego Repozytorium Kas, którego administratorem i zarządzającym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zapowiadane projektem nowe kasy tzw. kasy online będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Informacje o klientach detalicznych będą anonimowe. Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany (online). Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z CRK. Jeśli ciągłe zapewnienie łączności będzie niemożliwe (np. brak internetu), podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalony sposób oraz w ustalonych odstępach czasowych.

Terminy wymiany kas fiskalnych

Homologacje (tj. dopuszczenie do obrotu) dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku. Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność jedynie do końca 2018 roku. Projekt dopuszcza stosowanie, równolegle do kas online, również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. W kasach z kopią papierową nie można będzie od stycznia 2018 roku wymieniać pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej jedynie w przypadku jej uszkodzenia). Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na online. Zakłada, że na dotychczasowych kasach tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Do 30 czerwca 2019 kasy online  muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane, zaś od 1 stycznia 2020 roku na kasy online muszą przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Nowe ulgi przy zakupie kasy online – 1000zł

Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny netto kasy. Jeśli wcześniej podatnik skorzystał z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęły 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać. Odliczenie musi być zwrócone, zgodnie z nowym projektem, jeśli kasa zakończy rejestrowania przed upływem 4 lat lub podatnik nie wykona obowiązkowego przeglądu okresowego kasy w tym okresie. Podatnicy, którzy zakupią kasy z kopią papierową lub elektroniczną przed wejściem w życie projektowanej ustawy (czyli do końca 2017 roku) mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata aby ulgi nie zwracać).

Koniec wyłudzania VAT na fakturach wystawionych do paragonów

Resort finansów wymyślił kolejny sposób na walkę z szarą strefą w sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nową ustawą VAT fakturę za paragon będzie można otrzymać tylko w sytuacji gdy na paragonie będzie widniał uprzednio wydrukowany NIP kupującego. Według ministerstwa w ten sposób proceder polegający na skupowaniu paragonów przez nieuczciwych przedsiębiorców zostanie powstrzymany.

Obecnie na podstawie paragonów z kas fiskalnych można uzyskać od sprzedawcy fakturę za cudze zakupy. Zgodnie z obecnym prawem na podstawie paragonu można zażądać faktury w ciągu trzech miesięcy od dokonania transakcji. Pozyskiwane przez nieuczciwych przedsiębiorców paragony od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej umożliwiają otrzymanie na ich podstawie faktur, które w konsekwencji prowadzą do nieuczciwego odliczenia podatku VAT.

Jeśli sprzedawca ma obecnie kasę fiskalną bez funkcji drukowania NIPu nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę, że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można zatem rozliczyć jej w koszty, ani do odliczenia VAT, może natomiast posłużyć jako dokument zakupu do gwarancji).

Projekt ustawy powinien zostać zatwiedzony przed 31.12.2017

Ireneusz Burek
właściciel SOFT-IB