Godziny otwarcia

Pn-Pt: 8:00 – 16:30 Sob: 9:00 - 13:00

Zadzwoń

32 415 98 18

Fill out the form below to get your quick quote.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

73 Canal Street, New York, NY

Pn-Pt: 8:00 – 16:30 Sob: 9:00 - 13:00
<a href="tel:32 415 98 18">32 415 98 18</a>

Kasa fiskalna – co jeszcze czeka nas w tym roku?

Coraz szerszy krąg przedsiębiorców ma obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej. Rok 2015 przyniósł nam rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadziło ograniczenia zwolnień z posiadania kasy rejestrującej w firmie. Co w 2016 r. dzieje się na rynku fiskalnym?


Jak przekonują eksperci, ustawodawca stopniowo ogranicza zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej w stosunku do przedsiębiorców, którzy świadczą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zmiany te jednak nie są spektakularne, wchodzą w życie stopniowo.

Co do zasady, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, których kwota obrotu z tytułu takiej sprzedaży nie przekroczyła 20 000 złotych, są zwolnieni z posiadania kas fiskalnych. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, gdy kwotę obrotu oblicza się proporcjonalnie do czasu wykonywania działalności w odniesieniu do podatników, którzy rozpoczęli działalność w konkretnym roku podatkowym.

Eksperci zwracają uwagę na czynności zawarte w załączniku do rozporządzenia regulującego zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej w 2016 r., które zostały usunięte. Podatnicy, którzy: „świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą oraz rolnicy ryczałtowi (łącznie spełniających określone warunki: każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20) oraz sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, gdy zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła” – muszą stosować kasę fiskalną, jeżeli przekroczą limit zwolnienia podmiotowego, czyli 20 000 zł.

Kolejne modyfikacje dotyczą zapisu o usługach prawniczych, w którym zmieniono dotychczasowy zapis, zastępując go pojęciem “czynności notarialne”. Zmiany odnoszą się również do usług telekomunikacyjnych oraz do „obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie niezależnie od limitu sprzedaży dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.” Eksperci zwracają uwagę, iż istotne jest, aby czynności te były każdorazowo udokumentowane fakturą.